Styrelse & Stadgar 2014

klubba (1)

Kalmar FF Supporterunion är sedan 2010 den officiella supporterföreningen till det allsvenska fotbollslaget  Kalmar FF.

Styrelse 2014:

Ordförande: Jacob Råberg

Sekreterare: Victor Karlsson

Kassör: Bengt-Åke Petersson

Ledamot: Martin Karlbom

Ledamot: Oskar Axelsson

Ledamot: Melvin Rosenqvist

Vill du hjälpa till med något så är du välkommen att kontakta oss, info@supporterunionen.se eller snacka med någon av oss på matcherna.

Stadgar 

§ 1 – Föreningens ändamål

Kalmar FF Supporterunions  främsta målsättning är att stötta Kalmar FF såväl på hemmaplan som på bortaplan. Vi jobbar för ett ökat intresse för Kalmar FF såväl i Kalmar med omnejd som i de orter där vi har engagerade och aktiva supportrar. KFFSU är öppen för samtliga KFF-supportrar oavsett kön eller ålder. KFFSU är politiskt obundna och tar avstånd från all form av våld och rasism.

§ 2 – Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 3 – Styrelsen

Ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt minst tre ledamöter

§ 4 – Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska företräda föreningen och beslutar å föreningens vägnar. Varje år ska styrelsen kalla till ett årsmöte samt under året hålla kontinuerliga styrelsemöten. Styrelsen röstas fram av medlemmarna på årsmötet och väljs för ett år.

§ 5 – Årsmöte

Varje år hålls ett årsmöte för föreningens medlemmar. Dessa ska bli informerade om mötets datum i god tid – senast tre veckor innan mötet. Under årsmötet röstar medlemmarna fram en styrelse samt fastslår medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

§ 6 – Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§ 7 – Upplösning

Kalmar FF Supporterunion kan bara upplösas vid beslut på årsmötet. Föreningens tillgångar lämnas då till närliggande förening, Kalmar FF.

 

Den här informationen hittar ni under ”OM