Om

Kalmar FF Supporterunion är sedan 2010 den officiella supporterföreningen till det allsvenska fotbollslaget, Smålands stolthet – Kalmar FF.

Styrelse 2024:

Ordförande: Martin Ilg

Sekreterare: John Averhäll

Kassör: Oskar Axelsson

Ledamöter: Fredrik Göransson, Peter Söderling, Erik Ehrnborg, Jesper Englund, Emma Sarhatlic, Adam Modig

SLO: Måns Linge

Vill du hjälpa till med något så är du välkommen att kontakta oss, kffsu1910@outlook.com eller snacka med någon av oss på matcherna.

Stadgar 

§ 1 – Föreningens ändamål

Kalmar FF Supporterunions  främsta målsättning är att stötta Kalmar FF såväl på hemmaplan som på bortaplan. Vi jobbar för ett ökat intresse för Kalmar FF såväl i Kalmar med omnejd som i de orter där vi har engagerade och aktiva supportrar. KFFSU är öppen för samtliga KFF-supportrar oavsett kön eller ålder. KFFSU är politiskt obundna och tar avstånd från all form av våld och rasism.

§ 2 – Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 3 – Styrelsen

Ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt minst tre ledamöter

§ 4 – Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska företräda föreningen och beslutar å föreningens vägnar. Varje år ska styrelsen kalla till ett årsmöte samt under året hålla kontinuerliga styrelsemöten. Styrelsen röstas fram av medlemmarna på årsmötet och väljs för ett år.

§ 5 – Årsmöte

Varje år hålls ett årsmöte för föreningens medlemmar. Dessa ska bli informerade om mötets datum i god tid – senast tre veckor innan mötet. Under årsmötet röstar medlemmarna fram en styrelse samt fastslår medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

§ 6 – Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§ 7 – Upplösning

Kalmar FF Supporterunion kan bara upplösas vid beslut på årsmötet. Föreningens tillgångar lämnas då till närliggande förening, Kalmar FF.

 Logo:

”Vår logotyp ligger under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Generisk (CC-BY-SA_2.5) [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.sv] och
är skapad utifrån bilden Kalmar_vapen.svg [http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kalmar_vapen.svg] skapad av Lokal_Profil [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lokal_Profil],
under samma licens”.