TIFO-LOKAL SÖKES

Den gångna säsongen har vi mycket glädjande fått TIFO-verksamheten att återuppstå och ett gäng aktiva och engagerade medlemmar har drivit ändamålsenlig verksamhet i GFA´s evententré.

Möjligheterna där är dock ytterst begränsade och vi behöver hitta en lämplig lokal per omgående.  Detta för att TIFO-verksamheten ska kunna fortsätta existera, men framför allt för att utvecklas över tid

Har du rent av en lokal, eller känner du någon som har?  Vi vädjar härmed till våra medlemmar och andra med röd-vitt hjärta att hjälpa oss i jakten på en ny TIFO-lokal.

Hör av dig till oss på kffsu1910@outlook.com eller skriv till oss i sociala medier.

Allt är av intresse!

Styrelsen, KFFSU