Kallelse till årsmöte 26 januari

Onsdagen 26 januari 2011 har Kalmar FF Supporterunion sitt årsmöte på Kalmar FF:s kansli klockan 18:00. Vi bjuder nu in våra medlemmar för att delta i framröstningen av styrelse samt få information om vad som har hänt inom KFFSU de senaste månaderna, vad som kommer att ske i framtiden och vår vision för KFFSU. Efter mötet kommer det att bjudas på fika.

Följande kommer tas upp på årsmötet:

  • Framröstning av styrelse
  • Hur har arbetet fortlöpt?
  • Vad händer i framtiden?
  • Övriga frågor

Skriv in onsdagen den 26 januari i era kalendrar och kom till kansliet för att göra era röster hörda.