Positiv läktarkultur

Sedan en tid tillbaka har mediarapporteringen från svenska fotbollsarrangemang kommit att ta en mycket oroande kurs. På bara några månader har denna rapportering resulterat i en vansinnigt snedvriden bild av situationen på svenska läktare runt om i landet. Vi är övertygade om att den nya inriktningen på rapporteringen i media och det debattklimat som rapporteringen medför, är skadlig för den supporteranda som utvecklats i Sverige på senare år

Visst vissa händelser är med all rätt bevakade och skall så vara, men en allt större fokus har även förlagts till ytterligheter som bör ses som bagateller i det stora sammanhanget. Ur atmosfären som skräckrapporterna i kvällspressen har skapat, föds nu en strid ström av missriktade försök att ”lösa” det problem som helt plötsligt är viktigare än någonting annat i svensk politik. Rättssäkerheten ska kompromissas med, den personliga integriteten ska hotas, ståplatser ska ta bort eller reduceras, tifon ska förbjudas, åldersgräns på arenan ska införas.

Svensk fotboll behöver genast ett vuxet och riktigt sätt att rapportera om och bemöta de problem som faktiskt finns. Vi har alla samma mål, det vill säga idrottsarrangemang utan våld på arenorna. Men den utformning av arbetet som håller på att utvecklas ur de senaste månadernas mediala hets kommer att döda svensk publikfotboll.

Svensk fotboll behöver en positiv läktarkultur!

Läs mer på http://www.positivlaktarkultur.se/

Comments are closed.