Rapport från årsmötet

För en vecka sedan höll Supporterunionen årsmöte för 2021. I år hölls årsmötet digitalt via Zoom och samlade ett 30-tal medlemmar. Förutom att höra styrelsens rapport från föregående år, blev det också möjlighet för diskussion bland medlemmarna.

Medlemmarna röstade också fram 2021 års styrelse, som blev som följer:

Ordförande: Joakim Persson (omval)
Sekreterare: John Averhäll (omval)
Kassör: Oskar Axelsson (omval)
Ledamöter: Fredrik Göransson (omval), Peter Söderling (omval), Martin Ilg (omval) och Martin Karlbom (omval).

Styrelsen tackade också av Karl Holst för hans tid i styrelsen, och önskar honom lycka till i hans nya uppdrag hos Kalmar FF.

KFFSU vill tacka alla som deltog under kvällen och vi hoppas att vi snart ses igen, gärna digitalt, men inte minst också fysiskt på våra arenor!

Mötesprotokollet i sin helhet med verksamhetsberättelse och ekonomirapport finns att läsa här.

Comments are closed.